Uczestnicy:

Dyrektor – Bożena Ulchurska – Jackowska

Opiekun debaty – prof. Dariusz Okoń

 

Dyrektor – mgr Maciej Muszyński

 

Regulamin – do pobrania