js

dr hab. Jarosław Syrnyk

Instytut Pamięci Narodowej Oddział Wrocław

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Jarosław Syrnyk (1970 r.) – doktor habilitowany nauk humanistycznych (2010), pracuje w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor monografii: Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku (1945–1989), Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956–1990), Urząd Bezpieczeństwa w Wołowie (1945–1956), „Po linii” rewizjonizmu, nacjonalizmu, syjonizmu… Aparat bezpieczeństwa wobec ludności niepolskiej na Dolnym Śląsku (1945–1989); współredaktor tomów Internacjonalizm, czy? Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych; Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych – doświadczenie polskie i środkowoeuropejskieW stronę antropologii „bezpieki”. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się aktualnie na zagadnieniach metodologicznych, w obrębie antropologii historycznej. Kontynuuje badania nad relacjami polsko-ukraińskimi i dziejami mniejszości narodowych w powojennej Polsce. Jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce.