K.Nowak

dr hab. Krzysztof Nowak

Zakład Historii Najnowszej po 1945

Instytut Historii

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1981 -1986 – Studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Od 1983 r. przewodnik górski i pilot wycieczek PTTK

Od 1984 r. członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Cieszynie

Od 1986 – praca w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1987-1988 służba wojskowa)

1995 – Ukończona i obroniona praca doktorska Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna

2010 – Ukończona i wydana drukiem praca habilitacyjna Mniejszość polska w Czechosłowacji 1945-1989. Między nacjonalizmem a ideą internacjonalizmu, na której podstawie jej autor uzyskał stopień doktora habilitowanego

Od 2013 kierownik Zakładu Zakład Historii Najnowszej po 1945 w IH UŚ.