dr hab. Małgorzata Ruchniewicz

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławsk