R.Podgórzańska

dr hab. Renata Podgórzańska

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

Politolog, pracuje w Zakładzie Badań nad Współczesnymi Niemcami w Instytucie Politologii i Europeistyki US.

Zajmuje się analizą współczesnych stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej Polski, polityki bezpieczeństwa Polski, konfliktów międzynarodowych. Dodatkowo zajmuje się kwestiami polityki społecznej oraz bezpieczeństwa społecznego.

Autorka i współautorka pięciu monografii, w tym: Główne problemy polskiej polityki zagranicznej na forum Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w latach 1989-2001, Działalność sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych (1989-2005), Polityka zagraniczna i strategie bezpieczeństwa państw w międzynarodowych stosunkach politycznych (wspólnie z J.J. Piątkiem, A. Ranke), Polityka zagraniczna Polski wobec obszaru pojugosłowiańskiego.

Redagowała i współredagowała kilkanaście prac, w tym m.in.: Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, Wybrane aspekty bezpieczeństwa (wspólnie z J. Piątkiem), Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku (wspólnie z J. Piątkiem), Oblicza konfliktów. Zbiór analiz i studia przypadków (wspólnie z J. Piątkiem), Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Polska na arenie międzynarodowej – współczesne wyzwania (wspólnie z J. Piątkiem), Polityka zagraniczna – decyzje, procedury, instytucje, (wspólnie z J. Piątkiem), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych (wspólnie z E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz), Prezydencja jako wyzwanie dla Polski oraz szansa promocji jej interesów w Unii Europejskiej (wspólnie z D. Kowalewską), Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski (wspólnie z J. Piątkiem).

Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach.

Członkini Rad Naukowych czasopism „Kultura i Edukacja”, „Reality of Politics – estimates – comments – forecasts”, „Krakowskie Studia Małopolskie”, „Zeszyty Bałtyckie”. Redaktorka naukowa serii wydawniczej „Meandry współczesnej polityki”. Prezeska Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.