UK

dr hab. Urszula Kozłowska

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

Urszula Kozłowska, dr hab., pracuje w Zakładzie Socjologii Zdrowia i Zachowań Prozdrowotnych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Szczeciński. W swojej pracy naukowo – badawczej zajmuje się: historią medycyny, historią społeczną, socjologią zdrowia, starości, regionalistyką, polityką zdrowotną. Autorka i współautorka monografii (najważniejsze: Stoczniowcy Szczecina w procesie zmian społecznych. Studium Socjologiczne Stoczni Szczecińskiej SA, [Szczecin 2008]; Choroby zakaźne a aktywność służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947. Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, tom XV, [Szczecin 2012]; „Miłuj bliźniego, bliźniemu służ”. Pionierskie czasy służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim w pamiętnikach, [Szczecin 2012]; Organizacja zwalczania chorób zakaźnych jako element polityki zdrowotnej państwa na Pomorzu Zachodnim (1944/45 – 1972), [Szczecin 2013] i wielu artykułów naukowych.