dr hab. Henryk Walczak, prof. US

Przewodniczący

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

 

mgr inż. Marta Neumann

Sekretarz konferencji

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Agnieszka Kuchcińska – Kurcz

Kierownik Działu Centrum Dialogu „Przełomy”

Muzeum Narodowe w Szczecinie

 

Marta Winiarek

Muzeum Historii Polski Warszawa