Uniwersytet Szczeciński

Wydział Humanistyczny

ul. Krakowska 71-79

71-017 Szczecin

e-mail: bezdomnaeuropa@whus.pl