Program Konferencji – Bezdomna Europa

Migracje po II wojnie światowej we współczesnych badaniach humanistów

Szczecin 16 – 17 września 2015 r.

 

Miejsce:

16.09.2015 – I dzień obrad – Wydział Humanistyczny US – ul. Krakowska 71-79

17.09.2015 – II dzień obrad – Muzeum Narodowe w Szczecinie – Wały Chrobrego 3

 

16 września 2015 r.

0930 – Rejestracja uczestników

1000-1030 – Otwarcie Konferencji przez JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka, powitanie gości i uczestników przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza, Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie – Lecha Karwowskiego, Dyrektora Muzeum Historii Polski w Warszawie – Roberta Kostro, Zastępcę Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu – dra Wojciecha Kucharskiego, Dziekan Wydziału Humanistycznego US prof. dr hab. Barbarę Kromolicką.

Cz. I (moderator prof. dr hab. Grzegorz Strauchold )

1030-1050 – prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski Dlaczego Pomorze Zachodnie stało się jednolitym narodowo regionem Rzeczypospolitej? Refleksja współczesna

1050-1110 – dr hab. Jarosław Syrnyk Poszukiwanie tożsamości jako metafora powojennych migracji

1110-1130 – dr hab. Renata Podgórzańska Problem polityzacji zjawiska migracji w powojennej Polsce

1130-1150 przerwa kawowa

Cz. II (moderator prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski)

1150-1210 – dr Vitalija Stravinskiene, Wschód-Zachód: przymusowe migracje na Litwie. Doświadczenia Polaków (1944-1953)

1210-1230 – dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, Przesiedlenie Polaków z ziem włączonych do BSRR w latach 1944-1946

1230-1250 – dr hab. prof. US Adam Makowski, W poszukiwaniu nowego domu. Procesy integracji i dezintegracji społecznej na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej

1250-1310 – dr hab. Bernadetta Nitschke, Migracje z Polski do Niemiec po zakończeniu II wojny światowej – specyfika, skala i formy

1310-1415dyskusja

1415 obiad – Wydział Humanistyczny US– ul. Krakowska 71-79

1800kolacja – Restauracja Chrobry, ul. Wały Chrobrego 1B,

 

17 września 2015 r.

Cz. III (moderator dr hab. prof. US Henryk Walczak)

1000-1020 – prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Jak „Szwaby” (tzw. autochtoni) i „Ukraińcy” (tzw. repatrianci) układali niespodziewanie wspólne życie na byłych niemieckich ziemiach wschodnich od 1945 r.

1020-1040 – dr hab. Krzysztof Nowak Migracje i przesiedlenia ludności etnicznie polskiej z pogranicza polsko-czechosłowackiego i sowiecko-rumuńskiego po II wojnie światowej

1040-1100 – dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak, Zmiany demograficzne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950

1100-1120przerwa kawowa

Cz. IV (moderator dr hab. Krzysztof Nowak)

1120-1140 – dr hab. prof. US Janusz Mieczkowski, Etnopolityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku.

1140-1200 – mgr Dorota Kowalewska, Proces budowania ukraińskiej organizacji mniejszości narodowej w warunkach przymusowej migracji po Akcji „Wisła” na Pomorzu Zachodnim.

1200-1220 – dr hab. Urszula Kozłowska, Niechciane towarzyszki podróży. Choroby zakaźne wśród migrantów na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948

1220-1240przerwa kawowa

1240-1300 – dr Żaneta Stasieniuk, Co nam zostało z tych lat? Spuścizna kulturowa osadników Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej.

1300-1320 – dr Karolina Izdebska, Oswajanie miejsca – proces „zadomowienia” osadników na Ziemiach Odzyskanych w narracjach mieszkańców szczecińskiego Niebuszewa

1320-1400dyskusja

1400 obiad – Muzeum Narodowe w Szczecinie – Wały Chrobrego 3

1500 wycieczka do Filharmonii Szczecińskiej

 

15 września 2015 – godzina 14:00

DEBATA OKSFORDZKA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wały Chrobrego 3

temat: MIGRACJE LUDNOŚCI NA POMORZE ZACHODNIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CZY PRZEKLEŃSTWO?