Rozwój położnictwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1948 …więcej

dr hab. Urszula Kozłowska, dr hab. prof. US Marek Bulsa


Między ojcowizną a Ojczyzną…więcej

Repatriacja ludności z Litewskiej SRR do Polski (1944–1947, 1955–1959)

dr Vitalija Stravinskiene


Nie tylko o specyfice polonizacji Pomorza Zachodniego po 1945 roku…więcej

prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski


Osadnictwo     polskie     jako     element     procesów     migracyjnych    na    Pomorzu     Zachodnim    w    latach    1945  –  1948…więcej

dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US


Pojańczycy między Bukowiną a Polską (1946-1947)…więcej

dr hab. Krzysztof Nowak


Świadomość historyczna mieszkańców Szczecina…więcej

dr Żaneta Stasieniuk